Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

w Bajtkowie

USA: geolodzy ustalili datę śmierci Jezusa?

Na podstawie sejsmicznej aktywności terenów w rejonie Morza Martwego geolodzy ustalili dokładną datę ukrzyżowania Jezusa. Ich zdaniem opisana w Ewangelii śmierć Jezusa na krzyżu miała miejsce 3 kwietnia w 33 roku naszej ery. Aby dojść do takich wniosków, naukowcy wykorzystali źródła tekstowe z Nowego Testamentu, próbki geologiczne i dane astronomiczne.

Geolodzy śledząc na podstawie tzw. warw (naprzemianległych warstw osadów skalnych) chronologię ruchów trzęsień ziemi w rejonie Morza Martwego odkryli, że obszar położony w odległości około 20 km od Jerozolimy był szczególnie aktywny w 31 roku przed Chrystusem i między 26 a 36 rokiem naszej ery. Do tego drugiego trzęsienia ziemi miało dojść za czasów, gdy prokuratorem Judei był Poncjusz Piłat. Śmierć Jezusa w tym właśnie czasie potwierdzają z kolei cztery Ewangelie oraz rzymski historyk Tacyt. Gdy połączono wszystkie czynniki, takie jak opis Mateusza, który w 27. rozdziale Ewangelii wspomina o trzęsieniu ziemi w godzinie śmierci Jezusa, wiedzę nt. kalendarza żydowskiego oraz dane astronomiczne, naukowcy ustalili, że najbardziej prawdopodobną datą śmierci Jezusa był piątek 3 kwietnia 33 roku.

Badaniem kierował geolog Jefferson Williams z Supersonic Geophysical. Pomagali mu jego niemieccy koledzy Markus Schwab oraz Achim Brauer z Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych. Williams przyznaje, że opis ewangelicznego trzęsienia ziemi może być rodzajem przenośni i być może obraz ten został zaczerpnięty z wydarzenia, które nastąpiło wcześniej lub później niż w chwili śmierci Jezusa, a autor niejako „zaczerpnął ten element, by ukazać skalę wydarzenia, jakim była śmierć Jezusa na krzyżu”. Uczony chce także zbadać inny element towarzyszący opisowi śmierci Jezusa – ciemności, które zapanowały od południa do trzeciej po południu, do chwili śmierci. Williams uważa, że ciemności te mogła spowodować burza piaskowa. Podana przez geologów data śmierci Jezusa - 3 kwietnia 33 roku - była już wcześniej wskazywana przez historyków i teologów.

Źródło: ekai.pl