Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

w Bajtkowie

Uroczystość Bożego Narodzenia przeżywana w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia pozwala nam jeszcze bardziej uświadomić sobie, że misją, którą Jezus otrzymał od Ojca, było objawienie tajemnicy Bożej miłości w jej pełni. (...) Jego osoba jest niczym innym jak tylko miłością. To miłość, która się daje za darmo. (...) Wszystko w Nim mówi o miłosierdziu (Franciszek, Misericordiae vultus). Jest to czas szczególnej łaski: Chrystus przychodzi do nas niepoznany w słabości dziecka, jego kruchości i pokorze. Przyjmuje ograniczenia ludzkiej natury. Godzi się na ubóstwo i chłód Groty Betlejemskiej. Rodzi się „na uboczu" tego, co świat uznaje za wielkie i ważne. Pokorą i bezbronnością Dziecięcia ośmiela nas i przywołuje do siebie.

Zatrzymajmy się przy Nim i pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło, by w nas rozpaliła się dobroć, miłość i miłosierdzie Boga. W Nim kontemplujemy miłosierne oblicze Ojca niebieskiego – tego Ojca, który pragnie zbawienia każdego człowieka. Tak bowiem Bóg umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Święta Bożego Narodzenia uczą, że Bóg dokonuje wielkich rzeczy poprzez małe; mocny i potężny posługuje się tym, co niemocne i słabe. Pan nie manifestuje swej władzy i mocy. Swą sprawiedliwość i wszechmoc najchętniej okazuje w miłosierdziu i przebaczeniu. Rodzi nadzieję tam, gdzie ludzie pogrążają się w mrokach rozpaczy i bezsensu. Udziela łaski pokoju pośród lęków, niepewności o jutro i toczących się wojen. On jest naszą wielkością i mocą, pokojem i pojednaniem, nadzieją i nigdy nie gasnącą radością.
Dziecię Jezus przypomina o naszym dzięcięctwie Bożym. Ukazuje, jak piękny może być „obraz Boży" w każdym z nas, jeśli wyzbędziemy się grzechu i przywiązania do zła. Rok Miłosierdzia jest wspaniałą okazją, abyśmy odnowili w nas ten „obraz Boży i Boże podobieństwo" (Rdz 1,27) oraz dziecięctwo Boże otrzymane w tajemnicy stworzenia i chrztu świętego. Poprzez trud nawrócenia, pracę nad sumieniem, modlitwę, zasłuchanie w słowo Boże i życie sakramentalne możemy wejść w komunię z Tym, który najbardziej nas kocha. Doświadczyć Jego miłości miłosiernej.

Klęcząc wraz z pasterzami na progu betlejemskiej stajni, adorujemy Miłość, która przychodzi do nas w znaku Dziecięcia. Adorując nowonarodzonego Jezusa, wpatrujemy się także w Maryję i Józefa, bo On przyszedł na świat w rodzinie. Swymi narodzinami w rodzinie i latami przeżytymi u boku Józefa i Maryi Chrystus Pan uświęcił tę wspólnotę życia i miłości. Potwierdził jej godność i wielkość. Rodzina, mimo zagrożeń, trudności i niedostatków, pozostaje nadal pierwszą i najważniejszą wspólnotą, w której uczymy się człowieczeństwa i wzrastamy w świętości. W ten świąteczny czas patrzymy z miłością na Świętą Rodzinę. Pomimo niedogodności, jakie napotyka już u swych początków, jest to rodzina szczęśliwa.

Co sprawia szczęście rodziny? Miłość, która zjednoczyła osoby ją stanowiące. Dzisiaj przeżywamy tę prawdę w naszych domach. Zasiadając do świątecznego stołu z najbliższymi, ciesząc się ich obecnością i serdecznymi rozmowami, odkrywamy, jak niewiele potrzeba, by klimat Bożego Narodzenia, ciepło i bliskość tych Świętych Dni inspirowały nasze wzajemne odniesienia przez cały rok. Oby Synod poświęcony rodzinie pomógł nam w odnowie naszych rodzin i pielęgnowaniu charyzmatu miłości małżeńskiej!
Niech zatem Chrystus, którego narodzenie w Betlejem radośnie świętujemy, obdarza wszystkich Diecezjan i Gości wszelkimi łaskami. Niech otwiera Wasze serca na tajemnice miłości i miłosierdzia, abyście nimi ubogaceni w tym świątecznym czasie odnowili więź z Bogiem i bliźnimi. Niech Was uczy pokornej miłości, zapomnienia o sobie, oddania się dobru wspólnemu. Niech to spotkanie z Nim napełni Wasze serca i życie radością oraz doda siły w stawaniu się Jego świadkami w dzisiejszym świecie.

Drodzy Młodzi, przygotowujecie się do Światowych Dni Młodzieży, do wielkiego festiwalu młodych. Życzę Wam, by Chrystus obdarzył Was prawdziwym szczęściem. Pamiętajcie, że szczęście, którego szukacie, którego ciągle pragniecie, ma imię i oblicze: to Jezus narodzony w Betlejem, to Jezus ukryty w Eucharystii, to Jezus miłosierny. Wprowadźcie Chrystusa do swojego życia, a nic nie stracicie, bo On nie zabiera niczego, co w Was jest piękne i wielkie, lecz wszystko daje, czego potrzebujecie do prawdziwego szczęścia, do zbawienia. Po raz kolejny zapraszam Was na spotkanie z Jezusem Chrystusem w czasie Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji i w Krakowie. Spotkanie z Jezusem i młodzieżą z całego świata niech napełni Wasze serca radością, pokojem i nadzieją, abyście mogli stawać się świadkami miłości miłosiernej.
Wszystkich Was, Bracia i Siostry, proszę o wsparcie modlitewne w intencji naszej młodzieży i o różnoraką pomoc, aby mogła uczestniczyć w tych wspaniałych dniach w Krakowie. Niech młodzi umacniają się na drodze wiary i niech będą świadkami miłosierdzia. Niech w Waszych domach wolne miejsce dla gościa przy wigilijnym stole będzie w tym roku takim duchowym i rzeczywistym przyjęciem młodego człowieka, który przybędzie na Światowe Dni Młodzieży do naszej diecezji.
Opiece św. Józefa i wstawiennictwu Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki, naszej najlepszej Matki, zawierzam wszystkich Was i Waszych bliskich. Do życzeń pragnę dołączyć moją modlitwę, upraszając Boże błogosławieństwo nie tylko na te świąteczne dni, ale na cały 2016 rok.

Z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki