Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

w Bajtkowie

Czas Adwentu, który dzisiaj rozpoczynamy prowadzi nas do radosnego spotkania z Panem, który "przychodzi". Do dobrego przygotowania się na to spotkanie jesteśmy zachęcani słowami dzisiejszej Ewangelii: "Nabierzcie ducha i podnieście głowy" (Łk 21,28).

Tymi słowami jesteśmy także zachęcani do przeżywania 1050 rocznicy Chrztu Polski, dziękczynienia za nasz chrzest, wejścia w Jubileuszowy Rok Miłosierdzia oraz dobrego przygotowania młodzieży do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i naszej diecezji oraz przyjęcia młodych ze świata w naszych parafiach i rodzinach.

1.Wdzięczność za dar wiary

Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok duszpasterski, który będziemy przeżywać pod hasłem: "Nowe życie w Chrystusie". Będziemy obchodzić 1050 rocznicę Chrztu Polski. Chcemy nie tylko wspominać początki wiary na naszej ojczystej ziemi, ale przede wszystkim wyrażać wdzięczność Bogu za misjonarzy, którzy głosili Ewangelię na naszych ziemiach, za łaskę chrztu świętego. To dzięki świadectwu wiary św. Wojciecha, Świętych Braci Męczenników, św. Brunona z Kwerfurtu i ich następców dzisiaj żyjemy Ewangelią, tworzymy Kościół Chrystusowy ufając, że uda nam się przekazać wiarę pokoleniom, które przyjdą po nas.

W obliczu jubileuszu warto zadać sobie pytanie, czy Polska ochrzczona 1050 lat temu, jest "semper Fidelis", zawsze wierna swoim chrzcielnym obietnicom? Czy ja mam świadomość, że przez chrzest zostałem włączony w tajemnice Chrystusowego zbawienia, otrzymałem nowe życie w Chrystusie? Niech obchody 1050. lecia Chrztu Polski pobudzą nas do refleksji nad zobowiązaniami chrzcielnymi i wdzięczności za dar włączenia we wspólnotę uczniów Chrystusa. Zachwycajmy się nowym życiem, którym zostaliśmy obdarzeni w czasie chrztu świętego. Uświadamiajmy sobie, że z chrztu świętego jesteśmy uczniami-misjonarzami: uczniami, bo będąc w szkole Jezusa, poznajemy i umacniamy wiarę w swych sercach; misjonarzami, bo z radością dzielimy się wiarą z innymi.

Zachęcam do włączenia się w centralne, diecezjalne, parafialne i rodzinne przeżywanie jubileuszu i naszego chrztu świętego. Zapraszam na diecezjalne uroczystości dziękczynienia za Chrzest Polski i za nasz chrzest do Ełku na 23 kwietnia w święto patronalne św. Wojciecha. Natomiast w parafiach te uroczystości odbędą się w niedzielę 24 kwietnia.

Drodzy bracia i siostry, pragnę Wam dać zadanie na dziś i na ten rok: poznajcie datę Waszego chrztu świętego i uroczyście świętujcie ten dzień w rodzinie i parafii. Jak mówi papież Franciszek: "Jeśli nie będziemy jej znali, grozi nam zatracenie pamięci tego, co Pan w nas uczynił, pamięci o otrzymanym przez nas darze".

Zachęcam także, abyśmy wrócili do pięknego zwyczaju, że w każdym domu chrześcijańskim była kropielniczka, która wisiała przy drzwiach i służyła temu, by przeżegnać się wodą święconą, wspominając własny chrzest. Ten gest pomoże rozbudzić pamięć naszego chrztu, wyrazić wdzięczność za ten dar i żyć jego duchowością.

2. Błogosławiony czas Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

Ojciec święty Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, wyjaśnia, że Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Będzie to wspaniały czas, abyśmy odkrywali ten skarb, którym jest miłosierdzie Boże.

Ten Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 2015 roku i zakończy się 20 listopada 2016 roku w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Celem Jubileuszu jest przypomnienie, że Bóg Ojciec bogaty w miłosierdzie posłał na świat swojego Syna, który jest obliczem Jego miłosierdzia oraz, że Jezus Chrystus swoimi słowami, cudami, a także całym sobą objawił miłosierdzie Boga, pełnię tajemnicy Bożej miłości. W tym roku jubileuszowym powinniśmy bardziej poznać, że Bóg miłosierny pragnie naszego dobra i szczęścia. On chce nas widzieć napełnionymi radością i pokojem. On uczy nas, abyśmy byli miłosierni tak jak On jest miłosierny i pragnie, byśmy jedni drugim okazywali miłosierdzie.

Po raz pierwszy w historii Jubileuszów, Drzwi Święte zostaną otwarte również w katedrach każdej diecezji i sanktuariach o wyjątkowym znaczeniu dla pielgrzymów. W katedrze ełckiej uroczystość otwarcia Drzwi Świętych odbędzie się 17 grudnia. Natomiast 19 grudnia otworzymy Drzwi Święte w Sanktuariach Bożego Miłosierdzia w Ełku i Suwałkach. Drzwi Jubileuszowe staną się Bramą Miłosierdzia, aby każdy przechodzący przez nie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.

Drodzy Diecezjanie i Goście zachęcam was wszystkich do pielgrzymowania indywidualnie i wspólnotowo do tych miejsc i przejścia przez Bramę Miłosierdzia. To pielgrzymowanie i przejście przez Drzwi Święte niech stanie się nie tylko bodźcem do naszego nawrócenia, ale doświadczeniem miłosierdzia Bożego, Jego przebaczenia oraz napełni nasze serca nadzieją. Niech także uzdolni nas do przebaczenia naszym bliźnim i bycia miłosiernym dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas.

Ustanawiam także w każdym dekanacie jeden kościół, jako jubileuszowy, do którego także można pielgrzymować, aby uzyskać odpusty. Wszystkich duszpasterzy zachęcam do wielkodusznej posługi w sakramencie Pokuty.

3. Kościół wyznaje i głosi miłosierdzie

W tym Roku Świętym ważne są słowa Jana Pawła II: "Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie – najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela – i kiedy ludzi przybliża do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem" (Dives in misericordia 13). Kościół, jako Matka ukazuje nam Boga, który jest zawsze gotowy do obdarzania nas miłosierdziem, przebaczeniem. Jego przebaczenie nie zna granic. On nie męczy się przebaczaniem.

Kościół przypomina o przebaczeniu, jakiego potrzebujemy od Boga i jakim winniśmy obdarzać się nawzajem. Uczy, że przebaczenie jest siłą, która przywraca do nowego życia i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją. W Roku Miłosierdzia utkwijmy wzrok w miłosierdziu Bożym i żyjmy nim na co dzień. Żyć miłosierdziem, to żyć szczęśliwie, przebaczając winowajcom, porzucając żal, nienawiść, przemoc i pragnienie zemsty. Nie jest to łatwe, ale jest znakiem miłości miłosiernej. I tylko wtedy, kiedy potrafimy sobie nawzajem przebaczyć osiągniemy pokój serca. Dlatego przyjmijcie zachętę apostoła Pawła: "Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem" (Ef 4,26).

Misją Kościoła jako wspólnoty i wszystkich ochrzczonych jest głoszenie miłosierdzia Bożego. Dlatego prośmy Ducha Świętego, aby nas umacniał w tym dziele. Potrzebny nam jest zapał i entuzjazm, bo brak zapału jest największą przeszkodą w głoszeniu miłosierdzia Bożego. W Wielkim Poście zostaną posłani misjonarze miłosierdzia, aby nieść orędzie miłosierdzia także na peryferie. Tak jak Jezus powiedział do Siostry Faustyny – pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim (Dz. 965). Nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia Mojego (Dz. 1521).

4. Czynić miłosierdzie poprzez modlitwę i dzieła.

Stawajmy się głosicielami, misjonarzami miłosierdzia poprzez modlitwę, słowo i dzieła miłosierdzia. Inspiracją w tym niech będą słowa Chrystusa: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7). Niech modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą sam Pan Jezus podyktował Siostrze Faustynie, stanie się dla wszystkich najbardziej ulubioną modlitwą. W wielu parafiach wierni od lat gromadzą się w godzinie miłosierdzia na tej modlitwie. Za to wyrażam wszystkim wdzięczność. Zachęcam, aby we wszystkich parafiach w godzinie miłosierdzia odmawiano tę modlitwę. Zachęcam do gorliwego odmawiania tej modlitwy w rodzinach, w szkołach, miejscach pracy i na ulicach. Chorych w szpitalach i domach, a także podróżujących samochodami zachęcam, aby łączyć się we wspólnej modlitwie o godz. 15.00 transmitowanej przez Radio Maryja. Pragnę prosić was o modlitwę w intencji Kościoła i Ojczyzny, a także w intencji naszej młodzieży, aby dobrze przygotowała się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i w naszej diecezji. Pomóżmy im przez nasze modlitwy odnaleźć nadzieję i radość w Jezusie Chrystusie.

Pan Jezus obiecał, że przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą (1541). Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. (687). Rok Jubileuszowy zachęca do pełnienia dzieł miłosierdzia: Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha – pisze papież Franciszek. Moi Drodzy odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. I nie zapominajmy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych.

W tym czasie łaski zwróćmy baczniejszą uwagę na biednych i potrzebujących, bezdomnych i cierpiących, na uzależnionych od różnych nałogów: alkoholu, narkomanii, hazardu, przemocy, pornografii, gier komputerowych oraz na współ uzależnionych. Jest to wielki problem dla wielu rodzin, a dla nas jest wielkim wyzwaniem w Roku Miłosierdzia. Dlatego wszystkich zachęcam do modlitwy – szczególnie w drugie piątki miesiąca. Już przez dziesięć lat w tym dniu modlimy się w tych intencjach, a przede wszystkim w godzinie miłosierdzia. Zachęcam wszystkich, a szczególnie Parafialne Zespoły Caritas do konkretnych dzieł, które pomogą ludziom ubogim i potrzebującym pomocy odnaleźć nadzieję w Miłosiernym Jezusie Chrystusie.

Zachęcam, wspólnoty parafialne, ruchy kościelne i stowarzyszenia, by stały się oazami miłosierdzia, gdzie każdy człowiek zagubiony odnajdzie miłość i miłosierdzie. Niech wasze rodziny staną się oazami miłosierdzia, gdzie nie tylko ich członkowie, ale i najbliżsi odnajdą nadzieję, przebaczenie, radość i miłość.

Was wszystkich i wszystkie dzieła miłosierdzia podjęte w tym Jubileuszowym Roku zawierzam ufnie Matce Miłosierdzia i proszę, aby prowadziła was do Boga bogatego w miłosierdzie.

Na ten czas duchowego wzrostu wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki


Źródło: http://diecezja.elk.pl