Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

w Bajtkowie

W noc betlejemską Bóg objawił ludzkości Miłość jaką ma ku nam: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Te słowa wskazują, że człowiek oraz świat są umiłowani przez Boga.

Przeżywając Święta Bożego Narodzenia pamiętajmy, że to nie tylko czas odpoczynku, choinek, prezentów, pięknych obyczajów, czy nawet czas umacniania więzi międzyludzkich w trakcie rodzinnych i przyjacielskich spotkań. Święta Bożego Narodzenia dla nas chrześcijan, to przede wszystkim dobry czas ku temu, aby zagłębiając się w chrześcijańską tradycję rozważać narodziny Jezusa Chrystusa i Jego rolę w zbawieniu ludzkości. Wiedza i tradycja zakotwiczona w przeżyciu wiary, poprowadzą nas od objawienia Słowa Bożego, poprzez żłóbek w Betlejem i publiczną działalność Jezusa w Galilei i Judei aż po Golgotę i paschalne zwycięstwo. Otwarte na chrzcie świętym podwoje wiary (por. Dz 14,27) wprowadzają i nas na tę drogę. Przed nami kroczy Jezus niosąc ludziom w darze objawienie się Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Idzie jako Zbawiciel, przychodzi z wielką łaską, żeby nas zbawić.

Święta Bożego Narodzenia dają nam wiarę w Boga, który zbawia człowieka. Radość miłości, odpowiedź na dramat cierpienia i bólu, moc przebaczenia w obliczu otrzymanej obelgi i zwycięstwo życia nad pustką śmierci, wszystko znajduje swoje dopełnienie w tajemnicy Jego Wcielenia, Jego stawania się człowiekiem, dzielenia z nami ludzkiej słabości, aby ją przekształcić mocą Jego zmartwychwstania (nr 13) – napisał papież Benedykt XVI w liście apostolskim Porta Fidei, ogłaszając Rok Wiary. Wiara prowadzi nas do Boga, który nas umiłował, ale także pozwala człowiekowi zapatrzonemu w Boga pokonywać wszelkie trudności dnia codziennego i żyć, czyniąc wiele dobrego, zarówno dla współczesnych, jaki i dla tych, którzy przyjdą po nas. Z tą nadzieją, która jest znakiem wiary, oczekujemy tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia, kiedy Bóg się rodzi, kiedy moc truchleje, kiedy cały świat kocha.

Kiedy będziemy stawali przed żłóbkiem betlejemskim w Roku Wiary, życzę Wam Kochani aby Dziecię Jezus udzieliło nadziei, wzmocniło miłość i rozwinęło wiarę. W tym pełnym łaski czasie bożonarodzeniowym zachęcam Was słowami pasterzy: Pójdźmy do Betlejem i oddajmy Mu pokłon! oraz wyznajmy wiarę w Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Trwając przy żłóbku betlejemskim wyraźmy Bogu wdzięczność za Jego miłość do nas ludzi i tej miłości uczmy się od Niego, aby być Jej świadkami w dzisiejszym świecie. W tym czasie łaski, adorując Nowonarodzonego, odnajdźmy na nowo radość wiary i entuzjazm dzielenia się wiarą z innymi, którzy jeszcze Chrystusa nie znają lub odeszli od Niego. Nie lękajcie się, otwórzcie Nowonarodzonemu Zbawicielowi Wasze serca pełne wiary i pozwólcie się Mu prowadzić po drogach do świętości, stając się Jego świadkami. Wtedy przychodzący na świat Chrystus zagości w naszych sercach ze swoimi obfitymi darami: radości, pokoju, nadziei i miłości. Jeszcze raz, powołując się na list Benedykta XVI Porta Fidei życzę, oby ten Rok Wiary coraz bardziej umacniał naszą więź z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości (nr 15).

W uroczystość Bożego Narodzenia podchodzę do wszystkich Diecezjan i gości z białym opłatkiem w ręku, życząc błogosławionych świąt, zapewniam o pamięci w modlitwie przed Jezusowym żłóbkiem oraz upraszam Wszystkim Bożego błogosławieństwa w nadchodzącym Nowym 2013 Roku oraz z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki