Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

w Bajtkowie

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sprawowany jest w naszej parafii zasadniczo w niedziele podczas Mszy św. o godz. 11.30 po uprzednim ustaleniu terminu.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka.
 2. Kandydaci na rodziców chrzestnych muszą być praktykującymi katolikami i spełniać podstawowe warunki:
  1. ukończone 16 lat;
  2. przyjety Sakrament Bierzmowania;
  3. brak przeszkód w przyjmowaniu sakramentu Eucharystii (np. rozwód, związek cywilny, wspólne życie bez ślubu, akt wystąpienia z Kościoła itp.)
 3. Chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi.
 4. Osoby spoza parafii mogą prosić o chrzest swego dziecka w naszym kościele tylko po uzyskaniu pisemnej zgody z parafii swego zamieszkania. UWAGA! Dotyczy to także osób, które, choć posiadają zameldowanie w domu rodzinnym na terenie parafii Bajtkowo, to realnie przebywają stale poza jej terenem.
 5. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w dniu chrztu dziecka, w kancelarii parafialnej godzinę przed rozpoczęciem liturgii.
Dokumenty:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego o Sakramencie chrztu


SAKRAMENT EUCHARYSTII

* UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Uroczystość I Komunii świętej w parafii ma miejsce w 3 lub 4 niedzielę maja – podczas Mszy św. o godz. 12.00.

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w 3 klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole oraz co miesięcznych spotkaniach w III niedzielę miesiąca począwszy od września. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. na godz. 11.30 oraz nabożeństwach.

Jeśli dziecko zostało ochrzczone w innej parafii należy obowiązkowo przedstawić świadectwo Chrztu.

* KOMUNIA ŚWIĘTA CHORYCH

Podczas odwiedzin chorym udzielany jest:

 • Sakrament Pokuty (jeżeli osoba chora prosi o spowiedź),
 • Komunia św. (jeżeli chory nie jest w stanie przyjąć Komunii św. powiadamiamy o tym przy zgłoszeniu)
 • Sakrament Namaszczenia Chorych (na prośbę chorego lub kogoś z rodziny).

Co należy przygotować?

 • Stół nakryty białym obrusem
 • Krzyż i dwie zapalone świece
 • Można przygotować naczynie z wodą święconą

SAKRAMENT BIERZMOWANIA


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się nie później niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Świadectwo Chrztu świętego (jeżeli miał miejsce poza naszą parafią) nie starsze niż 3 miesiące i Bierzmowania.
 2. Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
 3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskich.
 4. Dowody osobiste.
 5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny sześć miesięcy).
 6. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych (akt zgonu małżonka) wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
 7. Jeżeli narzeczeni nie są z parafii Bajtkowo, a tu chcieliby zawrzeć zwiazek małzeński, powinni najpierw uzyskać pisemną zgodę od księdza Proboszcza parafii narzeczonego lub narzeczonej na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii (licencja) i przedstawić ten dokument podczas zgłoszenia zamiaru zawarcia ślubu kościelnego.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Jest on przede wszystkim sakramentem uzdrowienia o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu:

Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.

Udzielany zawsze w kościele podczas Mszy św. z okazji Światowego Dnia Chorych - 11.02. oraz (na prośbę chorego lub kogoś z członków jego rodziny) podczas co miesięcznych odwiedzin z Komunią świętą.

Sakrament namaszczenia chorych można także zawsze przyjąć w razie potrzeby: zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia. Należy zgłosić do kancelarii parafialnej, w każdej chwili przez kontakt telefoniczny.

Należy wtedy przygotować:

 1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
 2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana, kropidło i woda święcona.
 3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu.

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest:

 • chorym i osobom starszym (Namaszczenie Chorych)
 • osobom umierającym (Ostatnie Namaszczenie)
 • Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym - dlatego należy pamiętać, żeby w niebezpieczeństwie śmierci odpowiednio wcześnie wezwać kapłana.

POGRZEB KATOLICKI

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

 1. Świadectwo zgonu.
 2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
 3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.
Dokumenty:
 1. Kodeks Prawa Kanonicznego - pogrzeb kościelny.
 2. Instrukcja Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych (1978.05.05)
 3. List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji)
 4. Instrukcja "Ad resurgendum cum Christo" dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji (2016.10.25)