Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

w Bajtkowie

Sługa Boży ks. Kazimierz Hamerszmit

ŻYCIORYS SŁUGI BOŻEGO KS. KAZIMIERZA HAMERSZMITA

Sługa Boży Ks. Kazimierz Aleksander Hamerszmit, ur. 12.02.1916 r. we wsi Kołaki Kościelne k/Zambrowa. Święcenia kapłańskie przyjął w Łomży 30.04.1939 roku. W latach 1940-1945 przeżył jako więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych między innymi w Dachau. Po wojnie posługę duszpasterską pełnił jako wikariusz i proboszcz w parafiach w Grajewie, Augustowie, Ostrołęce, Łomży i Suwałkach. W latach 1965 - 1986 był administratorem i proboszczem parafii św. Aleksandra w Suwałkach. Zmarł 5.02.1996 roku w Suwałkach w opinii świętości. W lokalnym środowisku cieszył się wielkim szacunkiem postrzegany jako człowiek dobroci i życzliwości. Jego gorliwość apostolska przejawiała się między innymi w ogromnym zaangażowaniu w głoszeniu Słowa Bożego, umiłowaniu konfesjonału, katechizowanie dzieci i młodzieży, a także trosce o biednych, chorych i ludzi w podeszłym wieku.

Dnia 5.02.2017 roku w Suwałkach Biskup Ełcki J.E.Bp Jerzy Mazur ustanowił diecezjalny trybunał procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Kazimierza Hamerszmita.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ KS. KAZIMIERZA HAMERSZMITA

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, Ty w osobie Jezusa Chrystusa dałeś wszystkim ludziom na ziemi najwspanialszy wzór życia w miłości. Twój sługa Ksiądz Kazimierz Hamerszmit żył miłością i ukazał swoim życiem, że komunia z Tobą objawia się poprzez trwanie w łasce uświęcającej, spełnienie w cichości dobrych uczynków i zgadzanie się z Twoją wolą, nawet w chwilach upokorzenia i cierpienia. Dla większej chwały Twojego majestatu i dla mojego duchowego pożytku, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski ......, o którą Cię pokornie proszę. Spraw, aby dostąpił on chwały ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Imprimatur - Biskup Ełcki, bp Jerzy Mazur; Nr 27/2017)


Wiadomości o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać do: Ełcka Kuria Diecezjalna, 19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1.