Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

w Bajtkowie

św. Symeon Nowy Teolog

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź, Światłości Prawdziwa!

Przyjdź, Życie Wieczne!

Przyjdź, Ukryta Tajemnico!

Przyjdź, Bezimienny Skarbie!

Przyjdź, Rzeczywistości Niewysłowiona!

Przyjdź, Szczęśliwości bez końca!

Przyjdź, Światło nie znające zachodu!

Przyjdź, Niezawodne Oczekiwanie tych wszystkich, którzy chcą być zbawieni!

Przyjdź, Przebudzenie spoczywających!

Przyjdź, Zmartwychwstanie umarłych!

Przyjdź, o Potężny, Który zawsze wszystko czynisz, odnawiasz i przetwarzasz swoją wolą!

Przyjdź, o Niewidzialny, ze wszechmiar Nieuchwytny i Niedotykalny (…)

Przyjdź, Ty, Którego pragnęła i pragnie moja biedna dusza!

Przyjdź Sam do mnie samego, ponieważ widzisz, że jestem sam.

Przyjdź Ty, Który oddzieliłeś mnie od wszystkiego i uczyniłeś samotnym na tej ziemi!

Przyjdź Ty, Który sam we mnie stałeś się pragnieniem i sprawiłeś, że pragnę Ciebie, całkowicie Niedostępnego!

Przyjdź, Moje Tchnienie i Moje Życie!

Przyjdź, pocieszenie mojej biednej duszy!

Przyjdź, Moja Radości, Chwało i Rozkoszy bez końca!